gif
gif

Malmö

Engelbrektsgatan 6211 33 Malmö, Sweden+46 40 630 46 30 info@dynamicdog.se

Stockholm

Engelbrektsplan 2114 34 Stockholm, Sweden+46 40 630 46 30 sthlm@dynamicdog.se

Dynamic Dog Digital Agency, a part of Qgroup

bona

BONA

Bona

Bona är en ledande leverantör inom lövträgolvbranschen som grundandes för över 100 år sedan. De är ett familjeägt företag som erbjuder produkter för installation, renovering och underhåll av kvalitetsgolv. I deras sortiment finns produkter för trä och för de flesta andra golvytor som t ex vinyl, linoleum, klinker, gummi och laminat.

Bakgrund

Vårt inledande projektet hos Bona utgick från deras behov av att digitalisera försäljningen av reservdelar och lyfta fram dessa på hemsidan. Tidigare skedde försäljningen av reservdelar manuellt och krävde en del handpåläggning från Bonas sida. Genom att utveckla en lösning på Bonas produktsidor kan nu kunderna istället gå in på produktsidan för att både identifiera och beställa reservdelarna på ett intuitivt och enkelt vis.I linje med Bonas höga krav på kvalitet har vi också implementerat en rad olika autotests som syftar till att kontrollera både funktion, gränssnitt och integration enligt ett kontinuerligt schema. Genom dessa autotest blir testandet proaktivt och vi säkertställer att all eventuell problematik som uppstår fångas upp så tidigt som möjligt för att kunna åtgärdas.

Piwik Pro

Mot bakgrund av det behov Bona har som globalt företag; att kunna trygga sin hantering av spårning och kunddata för att vara både integritetsvänlig och GDRP-kompatibel implementerade våra webbanalytiker spårning i Piwik Pro på Bonas hemsida. Piwik PRO är en helhetslösning för spårning och analys av användarbeteende. Med andra ord är Piwik PRO ett alternativ till Google Analytics, men i Piwiks fall lagras datan på molnservrar inom EU.

Fördelen med att arbeta med AB-test är att man får se svart på vitt vilken effekt som de respektive testen har.

AB-Test

Våren 2023 inledde vi tillsammans ett spännande projekt för AB-testning som snabbt växte till att omfatta utveckling av ny funktionalitet på Bona.com. Det var ett givande projekt där vi tillsammans med Bona samarbetade och höll kontinuerlig kommunikation genom varje fas. Från inledande brainstorming- och workshop-stadierna till förberedelser, genomförande, testning, analys och utvärdering.

Fördelen med att arbeta med AB-test är att man får se svart på vitt vilken effekt (eller avsaknad av effekt) som de respektive testen har och det är en metod som går helt i linje med Bonas strävan mot att arbeta allt mer datadrivet. Genom projektet har inte bara användarupplevelsen på deras webbplats förbättrats, projektet har även stärkt Bona i att fatta beslut baserade på konkreta fakta.   

Utveckling, förvaltning och support

Dynamic Dog har även förmånen att ansvara för Bonas webbplats som är byggd på en Optimizely-plattform. Utöver nyutveckling och implementering av avancerade tekniska lösningar axlar vi support och förvaltning av webbplatsen. Det innebär att vi genomför underhållsarbete, övervakar och optimerar webbplatsens prestanda. Med fokus på kvalitet och noggrannhet strävar vi efter att säkerställa optimal prestanda och sömlös funktionalitet för Bonas digitala närvaro.

Kontakta oss om du vill veta mer om projektet

Markus Bagewitz

Lead Project Manager

markus.bagewitz@dynamicdog.se